Międzynarodowy Obóz Kyokushin, Kraków lipiec 2015

W lipcu tego roku w Krakowie odbył się kolejny Europejski Obóz Kyokushin z udziałem około 240 uczestników z Czech, Estonii, Hiszpanii, Iranu, Niemiec, Mołdawii i Polski.  Treningi prowadzili  shihan Antonio Pinero, shihan Javier Lezcano. Shihan Andrzej Drewniak poprowadził wspaniały i wyczerpujący, przeszło dwugodzinny trening nocny, który na długo pozostanie nam w pamięci. W trakcie obozu odbyło się  Walne Zebranie Polskiej Organizacji Kyokushinkai , w którym uczestniczyło ok. 60 kierowników ośrodków. Zaproszonym gościem był Prezydent EKF shihan Antonio Pinero. W wyniku wyborów Prezesem POK jednogłośnie został wybrany Nasz shihan Andrzej Drewniak. Program szkoleniowy ukierunkowany był na  ulepszanie technik, kata i kombinacji walk, co miało na celu doszkolenie kierowników ośrodków i instruktorów. W naszej organizacji pojawił się kolejny shihan – Robert Wajgelt, który zdałał egzamin w dobrym stylu na 5 DAN.  Organizatorem obozu była Polska Organizacja Kyokushinkai, kierowana przez shihana A. Drewniaka , do której  należy nasz klub. OSU!