Pierwsza pomoc

W sobotę odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.Część członków naszego klubu uczestniczyła w tym przedsięwzięciu.

Całość szkolenia poprowadziła Janka Brudny,która posiada niezbędne wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie.Uzgodniliśmy,że będziemy systematycznie spotykać się,aby utrwalać zdobytą wiedzę.Osu!