Międzynarodowe Seminarium Sztuk i Sportów Walki 40 lat Ju Jitsu na Ziemi Konińskiej