Strzelanie z broni palnej - starcie pierwsze 23.10.2010r