WORLD JU JITSU KOBUDO ORGANIZATION – POLISH JU JITSU ACADEMY


WYMAGANIA (NORMY ) EGZAMINACYJNE JU JITSU NA STOPNIE UCZNIOWSKIE KYU

WYMAGANIA OGÓLNE:

Od kandydatów na stopnie uczniowskie kyu wymaga się:

1. Dobrego opanowania technik przewidzianych na dany stopień.

2. Uzyskania określonych na dany stopień norm ogólnej sprawności fizycznej i rozwoju takich cech jak: szybkość, zręczność, zwinność, wytrzymałość i siła.

3. Znajomości historii, filozofii, etyki, zasad i form ju-jitsu.

4. Przestrzegania szlachetnych zasad etyki ju-jitsu.

5. Wewnętrznego zaangażowania w sztuce walki ju-jitsu oraz umiejętność samodoskonalenia pod względem technicznym, fizycznym, duchowym i moralnym.

6. Kandydat musi być całkowicie sprawny , każda trwała niesprawność ruchowa powinna być potwierdzona pisemnym wyjaśnieniem lekarza.

7. Wiadomości i umiejętności jakie zdobędziesz na treningach nigdy nie wykorzystuj do przemocy.

8. Zawsze okazuj szacunek wyższym stopniom.
Kontroluj swoje zachowanie, rywalizuj zgodnie z ustalonymi zasadami.

Pamiętaj, na zajęciach masz tylko przyjaciół!

"DOJO jest to tajemnicze miejsce, gdzie umysł ludzki szlifowany jest w pocie czoła."

"...ustąp aby zwyciężyć...

zacznij i zakończ ćwiczyć z pokorą.."
Na stopień 10 kyu - pas biały

Kandydat na egzamin powinien posiadać kimono oraz komplet emblematów.

I Podstawowe wiadomości i umiejętności

1. Teoria:
Sens terminu jiu-jitsu.Z jakiego kraju pochodzi ten rodzaj walki.
Imię i nazwisko oraz stopień instruktora prowadzącego zajęcia.
Imię i nazwisko oraz stopień szefa ju-jitsu na kraj.Liczenie po japońsku do pięciu.

2. Ukłony:
ritsurej (tachi rei)

3. Kamae-te:
pozycje rąk i postawy (ręce trzymane w gotowości do walki)

4. Shintai - poruszanie się

5. Ukemi waza:
ushiro ukemi
mae ukemi

6. Chugaeri waza:
przewroty gimnastyczne w przód i w tył
przewrót w przód do leżenia i pozycji stojącej
przewrót w tył przez bark
przewrót w przód przez jednego klęczącego
przewrót w przód przez bark

7. Pozycje:
zazen
kekka
fudo-dachi
zenkutsu-dachi
yoi dachi
uchi-hachiji-dachi

8. Bloki
seiken-jodan-uke
seiken mae-gedan-barai
kake-wake-uke

9. Uderzenia:
s
eiken morote-tsuki jodan/chudan/gedan
seiken-oi-tsuki jodan/chudan/gedan

10. Kopnięcia:
hiza gammen geri
kin-geri

II Techniki ju-jitsu
1.Uwalnianie rąk uchwyconych dwiema rękami w górze
2.Uwalnianie rąk uchwyconych dwiema rękami w dole
3.Uwalnianie rąk wykręconych dwiema rękami na plecy przez kopnięcie kantem stopy w kolano przeciwnika

III Umiejętności uzupełniające

1. Zasłony :
przez uniesienie dłoni otwartych rąk przed głowę
przez uniesienie dłoni otwartych rąk grzbietami przed głowę
przez uniesienie pięści przed głowę

2. Łączenie rąk podczas obchwytów:
w zamek, w klin, w haczyk, w wydłużony zamek, za pomocą przeplatania palców

IV Test sprawności
1.Pompki na pięciu palcach (chłopcy 10, dziewczyny 5)
2.Pompki na pięściach (chłopcy 10, dziewczyny 5)
3.Skrętoskłony (chłopcy 20, dziewczyny 10)
Na stopień 9 kyu - pas biały z jednym żółtym pagonem

I Podstawowe wiadomości i umiejętności

Teoria:
Liczenie po japońsku do dziesięciu, umiejętność zawiązywania pasa, umiejętność składania ju-jitsu Gi, karate Gi.Wyjaśnij sens terminu SENSEI.

1. Uderzenia:
chudan, jodan, gedan - tsuki oraz morote-tsuki w pozycji zenkutsu-dachi
seiken ago uchi
seiken gyaku tsuki jodan/ chudan/gedan

2. Ukemi waza:
hidari yoko ukemi
migi yoko ukemi

3. Pozycje:
sanchin dachi
kokutsu dachi
musubu dachi

4. Bloki :
seiken chudan uchi uke
seiken chudan soto uke

5. Kopnięcia:
chudan mae-geri-chusoku

II Techniki Ju-Jitsu
1.Uwalnianie ręki uchwyconej jednorącz w dole przez obrót na zewnątrz i dwa sposoby kontrataku
2.Uwalnianie ręki uchwyconej jednorącz w górze przez obrót do wewnątrz i dwa sposoby kontrataku
3.
Uwalnianie ręki uchwyconej dwuchwytem w dole i w górze.

III Test sprawności:

1.Pompki na pięciu palcach (chłopcy 15, dziewczyny 10)
2.Pompki na pięściach (chłopcy 15, dziewczyny 10)
3.Skrętoskłony (chłopcy 25, dziewczyny 15)
Na stopień 8 kyu - pas biały z dwoma żółtymi pagonami( „D”z trzema żółtymi pagonami)

I Podstawowe wiadomości i umiejętności

Teoria:
Etymologia pojęcia Ju Jitsu(geneza powstania).W jakim wieku samo słowo Ju Jitsu weszło niejako do obiegu publicznego?
II Nage waza (rzuty)
morote gari (rzut przez oburęczne poderwanie nóg)
ippon gari (trzy wersje)

1. Bloki:
seiken morote chudan uchi uke
s
eiken chudan uchi uke gedan barai

2. Kopnięcia (w pozycji zenkutsu-dachi)
jodan mae-geri chusoku
hiza geri

3. Pozycje
kiba dachi

4. Uderzenia
tate tsuki jodan/chudan/gedan
shita tsuki
jun tsuki jodan/chudan/gedan

III Techniki ju-jitsu:
1.Uwalnianie się z obchwytu tułowia z przodu przez naciśnięcie kantem dłoni podstawy nosa przeciwnika oraz kontratak
2.Uwalnianie się z obchwytu tułowia przez kopnięcie hiza geri wraz z uderzeniem i zaciągnięciem za uszy przeciwnika do parteru oraz kontratak
3.
Obrona przed trzymaniem z przodu za kołnierz dwoma rękoma przez uderzenie przeciwnika oraz wykonanie dźwigni na staw łokciowy.
4. Uwalnianie ręki uchwyconej dwuchwytem w dole i w górze - 2 sposoby

IV Test sprawności:
1.Pompki na pięciu palcach (chłopcy 20, dziewczyny 10)
2.Pompki na pięściach (chłopcy 20, dziewczyny 10)
3.Skrętoskłony (chłopcy 30, dziewczyny 20)
Na stopień 7 kyu - pas biały z trzema żółtymi+jednym czerwonym pagonem(„D”z jednym czerwonym pagonem)

I Podstawowe wiadomości i umiejętności

1. Teoria:
Jak tłumaczono w Chinach ideogram”JU” Zademonstruj zasadnicze kierunki wychylenia(happo-no-kuzashi)jakie stosuje się w walce Ju Jitsu.

2. Renzoku-ukemi-chugaeri (pady i przewroty kombinowane)

3. Nage-waza (rzuty)
uki goshi (rzut przez małe biodro)
o goshi (rzut przez duże biodro)
de ashi barai (rzut przez zahaczenie wystawionej nogi)
o soto gari(rzut przez duże zewnętrzne podcięcie nogi)

4. Ne -waza (walka na ziemi)- osaekomi(trzymania)
kesa-gatame(trzymanie opasujące)
makura-kesa-gatame(trzymanie opasujące z "podkładką")

5. Pozycje:
poruszanie się w sanchin dachi
n
ekoashi dachi

6. Bloki
seiken mawashi gedan barai
s
huto mawashi uke
7. Uderzenia
tettsui oroshi gammen uchi
tettsui komekami
tettsui hizo uchi
tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan) w kiba dachi

8. Kopnięcia
mawashi-hiza-geri
mawashi gedan-geri haisoku/chusoku

9. Poruszanie się w pozycjach (z zastosowaniem znanych już technik)
zenkutsu-dachi
kiba-dachi
sanchin-dachi

II Techniki ju-jitsu

1. Uwalnianie się z obchwytu tułowia z przodu
przez wykonanie rzutu przez nogę

2. Uwalnianie się z obchwytu tułowia z tyłu
przez uderzenie pięścią w grzbiet ręki przeciwnika oraz wykonanie dźwigni na palce dłoni
przez poderwanie nogi przeciwnika i wykonanie dźwigni na stopę

3. Uwalnianie głowy z uchwytu pod pachą (gdy przeciwnik stoi z boku)
przez naciskanie pod nos kantem dłoni oraz poderwanie nogi i kontratak

4. Uwolnienie się z chwytu za włosy (z przodu)
przez wykonanie dźwigni na staw nadgarstkowy i obalenie przeciwnika

5. Obrona przed kopnięciem (prostą nogą z przodu)
przez poderwanie nogi w górę i obalenie przeciwnika

6. Obrona przed duszeniem (z przodu)
przez zbicie uchwytu , uderzając ramionami z góry i kontratak

7. Obrona przed zagrożeniem pistoletem ( z przodu)
przez wybicie go i kontratak)

8. Obrona przed ciosem pięścią (cios prosty)
przez wykonanie bloku krzyżowego (juji-uke) i kontratak

9. Obrona przed ciosem nożem (z góry)
przez wykonanie bloku lewą ręką i założenie klamry prawą (ude-garami)

III Ne-waza kumite
5 min. wolnej walki

IV Test sprawności
1.Pompki na pięciu palcach (chłopcy 20, dziewczyny 10)
2.Pompki na pięściach (chłopcy 30, dziewczyny 10)
3.Skrętoskłony (chłopcy 40, dziewczyny 20)
4.Przysiady (chłopcy 40, dziewczyny 20)
5.Przysiady na jednej nodze (chłopcy 4, dziewczyny 1)


Na stopień 6 kyu - pas żółty + czerwony pagon( „D” pas żółty)

Wymagana liczba konsultacji(1 wyjazdowe),obozów(1 od ostatniego egzamiu),zawodów na 6 kyu(decyzja egzaminatora)
I Podstawowe wiadomości i umiejętności

1. Teoria:
Miejsce jiu-jitsu w japońskiej sztuce wojennej (Bu-jitsu).Historia jiu-jitsu w podstawowym zakresie.

2. Nage-waza (rzuty) Ne -waza(walka na ziemi)
o soto otoshi(zastawienie nogi i przepchnięcie przeciwnika)
seoi otoshi (rzut przez bark z obniżeniem)
tubi nage(obalenie przez biodro z objęciem karku)
o uchi gari(rzut przez duże wew.podcięcie nogi)
ko uchi gari (rzut przez małe wew.podcięcie nogi)

3. Ne -waza(walka na ziemi)- osaekomi(trzymania)
kata gatame(trzymanie barkowe)
4. Uderzenia
uraken gammen uchi
u
raken sayu gammen uchi
uraken hizo uchi
uraken gammen oroshi uchi
uraken mawashi uchi
nihon nukite
y
onhon nukite (jodan, chudan)

5. Kopnięcia
gedan mawashi geri (haisoku, chusoku)
kansetsu geri (sokuto)
chudan yoko geri (sokuto)

6. Bloki
seiken juji uke (jodan, gedan)

II Techniki jiu-jitsu

1. Obrona przed zagrożeniem pistoletem (z przodu)
zbicie do wewnątrz pistoletu z zejściem w bok, wyłuskanie pistoletu do wewnątrz lub w górę , kontratak uderzenie pistoletem w kark przeciwnika

2. Obrona przed duszeniem (z tyłu)
przez obrót w tył i wykonanie uderzenia łokciem w twarz lub w brzuch przeciwnika
przez obrót w tył przechwycenie rąk przeciwnika i obalenie go przez naciskanie kantem dłoni na podstawę nosa

3. Uwalnianie rąk uchwyconych w dole i w górze (trzy sposoby)

4. Uwalnianie ręki uchwyconej dwuchwytem w dole i w górze oraz z tyłu (trzy sposoby)
5. Obrona przed duszeniem przedramieniem z tyłu przez chwyt ręki przeciwnika wydobycie głowy z uścisku i wykonanie dźwigni łokciowo-ramiennej.
6. Uwolnienie z trzymania za kołnierz z przodu przez wykonanie dźwigni łokciowo-ramiennej.
7. Obrona przed uderzeniem pięścią z przodu przez wykonanie dźwigni łokciowo-ramiennej.
8. Uwolnienie się z trzymania z boku za ramie przez wykonanie dźwigni łokciowo-ramiennej przez wykonanie rzutu wykończonego dźwignią łokciowo-ramienną.
9.Uwolnienie się z trzymania za kołnierz z tyłu
przez obrót przodem do przeciwnika wykonanie dźwigni łokciowo-ramiennej(waki-gatame)pchnięcie głowy przeciwnika do obalenia go i wykonanie dźwigni.
przez przyciągnięcie swego kołnierza obrót do przeciwnika głową dołem do góry(obserwacja nóg)oraz wykonanie dźwigni na nadgarstek i wykonanie rzutu.
10. Uwalnianie ręki uchwyconej dwuchwytem w dole i w górze - 3 sposoby

III Ne-waza kumite
10 min. wolnej walki

IV Test sprawności
1.Pompki na pięciu palcach (chłopcy 25, dziewczyny 10)
2.Pompki na trzech palcach (chłopcy 10, dziewczyny 5)
3.Pompki na pięściach (chłopcy 40, dziewczyny 15)
4.Skrętoskłony (chłopcy 50, dziewczyny 25)
5.Przysiady (chłopcy 45, dziewczyny 25)
6.Przysiady na jednej nodze (chłopcy 5, dziewczyny 1)
Na stopień 5 kyu - pas pomarańczowy + czerwony pagon( „D”pas pomarańczowy)

Wymagana liczba konsultacji(2 wyjazdowe),obozów(1 od ostatniego egzamiu),zawodów na 5 kyu(decyzja egzaminatora)
I Podstawowe wiadomości i umiejętności

1. Teoria:
Wymień oraz opisz maksymy i zasady ji jitsu.

2. Nage -waza (rzuty)
goshi-guruma -„koshi guruma”(rzut przez biodro z objęciem karku)
tawara-gaeshi(rzut w tył przez siebie za pomocą rąk-kontra na morote gari)
tomoe-nage(rzut za pomocą nogi przez siebie w tył)
3. Ne -waza(walka na ziemi)- osaekomi(trzymania)
ushiro-kesa-gatame(odwrotne trzymanie opasujące)
kuzure-kesa-gatame(łamiące trzymanie opasujące)

4. Shime -waza(duszenie obezwładniające)
nami-juji-jime(naturalne duszenie krzyżowe-nachwytem)

5. Pozycje
Moroashi dachi

6. Bloki
Shotei uke (jodan, chudan, gedan)

7. Uderzenia
shotei uchi (jodan, chudan, gedan)
jodan hiji ate

8. Kopnięcia
Chudan mawashi geri (haisoku, chusoku)
Ushiro geri - 3 metody

II Techniki ju-jitsu

Obrona przed ciosem prostym pięścią
przez wykonanie bloku soto-uke i kontratak
przez zejście w bok z wykonaniem bloku oraz rzut tubi nage
2. Obrona przed ciosem nożem (z góry)
blok (hidari-jodan-uke), poderwanie łokcia w górę prawą ręką i obalenie przeciwnika w tył
3. Obrona przed pchnięciem nożem ( z przodu)
blok (hidari seiken chudan-soto-uke) z zejściem w bok, kontratak (migi-seiken-jodan-tsuki)
4. Uwalnianie rąk
uchwyconych w dole i w górze (cztery sposoby)
uwalnianie ręki uchwyconej dwuchwytem w dole, w górze i z tyłu (cztery sposoby)
5. Dźwignie obezwładniające na rękę (stojąc)
dźwignia na zgiętą rękę ze sprowadzeniem do leżenia tyłem (kote-geashi) na dwie strony: wew. i zew.
6. Chwyty dusząco-obezwładniające
duszenie przedramieniem od tyłu (w klęku i stojąc)
duszenie gdy przeciwnik leży na plecach (dwa warianty)
7. Obrona przed ciosem kijem z góry
blok prawą ręką (jodan-uke), wykręcenie ręki dołem do góry)
8. Chwyty transportowe
prowadzenie przeciwnika wykonując dźwignię łokciową przed sobą z trzymaniem za ubranie
prowadzenie przeciwnika wykonując dźwignię łokciową przed sobą trzymając przeciwnika za rękę
9. Chwyty rewizyjne
rewidowanie opartego o ścianę
III Ne-waza kumite
15 min. wolnej walki

IV Test sprawności
1. Pompki na pięciu palcach (chłopcy 30, dziewczyny 15)
2. Pompki na trzech palcach (chłopcy 20, dziewczyny 10)
3. Pompki na pięściach (chłopcy 50, dziewczyny 20)
4. Skrętoskłony (chłopcy 60, dziewczyny 30)
5. Przysiady (chłopcy 55, dziewczyny 30)
6. Przysiady na jednej nodze (chłopcy 6, dziewczyny 2)


Na stopień 4 kyu - pas zielony + czerwony pagon( „D”pas zielony)

Wymagana liczba konsultacji(3 wyjazdowe),obozów(1 od ostatniego egzamiu),zawodów na 4 kyu(decyzja egzaminatora)
I Podstawowe wiadomości i umiejętności

1. Teoria:
prawne aspekty wykorzystania technik jiu-jitsu (obrona konieczna i przymus bezpośredni).Wyjaśnij termin SAMURAI.Cel sztuki walki Ju Jitsu.

2. Nage-waza (rzuty)
tai otoshi (rzut z obniżeniem tułowia)-2 wersje
seoi nage (rzut przez bark)
sumi-gaeshi(rzut za pomocą piszczela przez siebie po skosie)
uchi-mata(rzut za pomocą nogi przez wewnętrzne udo)

3. Ne waza (walka na ziemi)- osaekomi(trzymania)
yoko-shiho-gatame(boczne trzymanie czworoboczne)

4. Shime -waza(duszenie obezwładniające)
gyaku-juji-jime(odwrotne duszenie krzyżowe-podchwytem)
hadaka-jime(duszenie bez pomocy kimona-”gołe duszenie”)- najmniej 3 wersje

5. Osae waza - znajomość miejsc wrażliwych na ciele

6. Bloki
Shuto jodan uchi uke
Shuto jodan uke
Shuto chudan uchi uke
Shuto chudan soto uke
Shuto mae gedan barai
Shuto mawashi uke

7. Kopnięcia
Jodan-yoko-geri
Jodan mawashi geri (chusoku, haisoku)
Jodan ushiro geri

8. Uderzenia
Shuto sakotsu uchi
Shuto yoko gammen uchi
Shuto uchikomi
Shuto hizo uchi
Shuto jodan uchi uchi

II Techniki ju-jitsu

1. Uwalnianie się z obchwytu tułowia (z przodu gdy są trzymane również ręce)
przez kopnięcie mawashi-hiza-geri-gedan oraz wykonanie rzutu przez nogę
2. Uwalnianie się z obchwytu tułowia (z tyłu gdy są trzymane również ręce)
przez zejście w bok z jednoczesnym skrętem tułowia, kontratak ushiro-hiji-ate następnie o soto geri
3. Uwalnianie głowy z obchwytu pod pachą (gdy przeciwnik stoi z przodu)
przez rzucenie go w tył z podcięciem nogi (o soto gari), po uprzednim tsuki w krocze przeciwnika
4. Uwalnianie się z chwytu za ubranie (jedną ręką
poprzez naciśnięcie łokciem na dłoń przeciwnika z jednoczesnym skrętem (gyaku te kubi)
5. Obrona przed kopnięciem (mae-geri)
poprzez blok krzyżowy (gedan-juji-uke) oraz wykonanie ataku na nogę przeciwną yoko-geri
6. Obrona przed duszeniem (z przodu)
przez uderzenie w łokcie przeciwnika oraz mae-geri
7. Obrona przed duszeniem (leżąc na plecach gdy przeciwnik klęczy miedzy nogami)
poprzez uderzenie otwartymi dłońmi w uszy przeciwnika oraz odepchnięcie go nogami opartymi o jego biodra
8. Obrona przed uderzeniem głową (z przodu)
przez kopnięcie hiza gammen-geri w twarz przeciwnika
9. Obrona przed ciosem pięścią ( z boku)
przez wykonanie rzutu
10. Obrona przed uderzeniem kijem (z góry)
przez blok jodan-uke (blok tą samą ręką, którą uderza przeciwnik) zejście w bok, z ciągnięcie ręki w dół oraz duszenie drugą ręką przeciwnika od tyłu
11. Obrona przed ciosem nożem (z dołu)
przez wykonanie bloku juji-uke oraz wykręcenie ręki przeciwnika na plecy do chwytu

transportowego (komandos)
12. Chwyty transportowe
prowadzenie przeciwnika przez wykręcenie jego ręki na plecy (komandos)
13. Chwyty rewizyjne
rewidowanie opartego o ścianę stojąc - dwa sposoby
rewidowanie opartego o ścianę klęcząc - jeden sposób

III Ne-waza kumite
20 min. wolnej walki

IV Test sprawności
1. Pompki na pięciu palcach 9chłopcy 35, dziewczyny 20)
2. Pompki na trzech palcach (chłopcy 25, dziewczyny 10)
3. Pompki na pięściach (chłopcy 55, dziewczyny 20)
4. Skrętoskłony (chłopcy 60, dziewczyny 40)
5. Przysiady (chłopcy 55, dziewczyny 35)
6. Przysiady na jednej nodze (chłopcy 6, dziewczyny 2)
7. Przeskoki nad klęczącym partnerem (chłopcy 10, dziewczyny 5)

V Akrobatyka (kyokugei)
mostek na rękach
stanie na głowie
stanie na rękach (w oparciu o ścianę lub przy pomocy partnera)


Na stopień 3 kyu - pas niebieski

Wymagana liczba konsultacji(3 wyjazdowe),obozów(1 od ostatniego egzamiu),zawodów na 3 kyu(decyzja egzaminatora)
Okres oczekiwania na dopuszczenie do egzaminu technicznego nie może być krótszy jak 2 lata od zaliczenia na 4 kyu.

I Podstawowe wiadomości i umiejętności

1. Teoria
Prawne aspekty wykorzystania technik jiu-jitsu (udział w bójce lub pobiciu, uszkodzenie ciała)Wyjaśnij termin BUSHI,BUSHIDO

2. Nage-waza (rzuty)
hikkomi-gaeshi(rzut w tył przez siebie za pomocą piszczela trzymając pas przeciwnika)
ashi-guruma (rzut przez nogę w przód)
harai-goshi (rzut biodrowy zagarniający)
sukui-nage (rzut w tył z poderwaniem nóg)
o-soto-guruma(duże podcięcie nóg,przetoczenie w tył przez nogę)

3. Ne-waza (walka na ziemi)
ude-garami-dwie wersje (dźwignia barkowa na zgiętą rękę)

4. Shime -waza(duszenie obezwładniające)
okuri-eri-jime(duszenie przesuwanym kołnierzem-od tyłu)

5. Pozycje
heiko-dachi
heisoku-dachi
kake dachi

6. Uderzenia
Chudan hiji ate
Chudan mae hiji ate
Age hiji ate (jodan, chudan)
Ushiro hiji ate
Oroshi hiji ate

7. Bloki
Shuto juji uke jodan/gedan

8. Kopnięcia
Mae kakato geri (jodan, chudan, gedan)
Ago geri

9. Atemi-waza (atakowanie miejsc wrażliwych na ciele palcami)

II Techniki ju-jitsu

1. Uwalnianie się z obchwytu tułowia (z tyłu)
Przez wykonanie dźwigni łokciowej i nadgarstkowej
2. Uwalnianie głowy z uchwytu pod pachą (gdy przeciwnik stoi naprzeciw)
przez rzucenie go w tył za siebie po uprzednim wykonaniu kopnięcia
3. Uwalnianie się z chwytu za włosy ( z przodu)
przez wykonanie dźwigni na staw łokciowy
4. Obrona przed duszeniem ( z boku)
przez zbicie ramieniem z góry i chwytu przeciwnika oraz wykonanie kontrataku przez kopnięcie kolanem (hiza-mawashi-geri)
5. Obrona przed uderzeniem kijem ( z góry)
przez wykonanie rzutu
6. Obrona przed duszeniem oburącz (w leżeniu tyłem gdy przeciwnik klęczy)
przez wykonanie dźwigni łokciowej wraz z obaleniem przeciwnika
7. Obrona przed zagrożeniem pistoletem (z przodu)
przez obalenie przeciwnika w tył, w wyniku dźwigni nadgarstkowej (kote-gaeshi)
8. Obrona przed atakiem kijem z góry, z boku, na odlew, na wprost, gdy przeciwnik trzyma kij za pomocą wykorzystania znanych technik
9. Dźwignie na łokieć, palce, nadgarstek, co najmniej po jednej technice

III Ne-waza kumite
25 min. wolnej walki

IV Test sprawności
1. Pompki na pięciu palcach (chłopcy 40, dziewczyny 25)
2. Pompki na trzech palcach (chłopcy 30, dziewczyny 15)
3. Pompki na pięściach (chłopcy 60, dziewczyny 30)
4. Skrętoskłony (chłopcy 70, dziewczyny 50)
5. Przysiady (chłopcy 60, dziewczyny 40)
6. Przysiady na jednej nodze (chłopcy 8, dziewczyny 4)
7. Przeskoki nad klęczącym partnerem (chłopcy 15, dziewczyny 10)
8. Przeskoki przez pas trzymany oburącz (chłopcy 5, dziewczyny 2)

V Akrobatyka (kyokugei)
mostek na głowie
"kołyska" w przód z klęku z rękami założonymi na plecach


Na stopień 2 kyu - pas purpurowy

Umiejętność objaśniania technik z zakresu od 10 kyu do 3 ky
Wymagana liczba konsultacji(4 wyjazdowe),obozów(1 od ostatniego egzamiu),zawodów na 2 kyu(decyzja egzaminatora)
Zrozumienie ćwiczeń rozgrzewki i umiejętność ich demonstracji.
Okres oczekiwania na dopuszczenie do egzaminu technicznego nie może być krótszy jak 2 lata od zaliczenia na 3 kyu.

I Podstawowe wiadomości i umiejętności

Teoria:
Wymień powierzchnie uderzające ręki i nogi.Co to jest system samoobrony Kawashi.Jigoro Kano i jego wkład w dzieło rozwoju ju jitsu.Co to jest Goshin-Jitsu-No-Kata
W jakim roku powstała PAJJ.W jakim roku PAJJ przystąpiła do Światowej Federacji Ju Jitsu.W jakim roku BKSzW przystąpiło do PAJJ.

 1. Nage-waza (rzuty)
  kawazu-gake(rzut za pomocą oplecenia nogi od wew.na zew.)
  kata-guruma (rzut przez bark)
  soto-makikomi (rzut zewnętrzny obrotowo-wyciągający)
  morote seoi nage (oburęczny rzut przez bark)
  yoko-otoshi(rzut boczny z obniżeniem ciała)
  atama nage(rzut z chwytem za głowę przez siebie)dwie wersje
  atama otoshi(rzut za głowę z przetoczeniem przeciwnika)

2. Ne-waza (walka na ziemi)
kata-juji-jime(jednostronne duszenie krzyżowe-nachwytem,podchwytem)
kata ha jime(duszenie skrzydłowe kołnierzem z zablokowaniem karku od tyłu)

3. Uderzenia
Hiraken tsuki (jodan, chudan)
Hiraken oroshi uchi
Hiraken mawashi uchi
Haisho (jodan, chudan)
Age jodan tsuki

4. Bloki
koken-uke jodan/chudan/gedan

5. Kopnięcia
Toni nidan geri
Tobi mae geri - 3 metody

II Techniki ju-jitsu

1. Uwolnienie się z obchwytu tułowia (z przodu)
przez obalenie przeciwnika w tył, skręcając jego głowę
przez poderwanie rękami nóg przeciwnika
2. Uwalnianie się z obchwytu tułowia (z tyłu)
przez wykonanie rzutu z poderwaniem nóg przeciwnika
3. Uwalnianie głowy z uchwytu pod pachą (gdy przeciwnik stoi z boku)
przez wykonanie rzutu przez plecy
4. Uwalnianie się z chwytu za włosy ( z przodu)
przez obalenie przeciwnika w tył, wykręcając jego rękę w tył (kote-gaeshi)
5. Uwalnianie się z uchwytu za ubranie (jedna ręka z przodu)
przez wykonanie dźwigni nadgarstkowej na zewnątrz (kote-gaeshi) i obalenie w tył
6. Uwalnianie się z chwytu oburęcznego (z tyłu)
przez kopnięcie stopą w brzuch przeciwnika (ushiro-geri)
7. Obrona w pozycji leżącej przed przeciwnikiem stojącym
obrona w pozycji leżącej bokiem przez kopnięcie nogą w kolano przeciwnika i obalenie go
obrona w pozycji leżącej bokiem przez kopniecie nogą w zgięcie podkolanowe nóg przeciwnika i obalenie go
8. Obrona przed kopnięciem (mawashi-geri)
przez obalenie przeciwnika w przód i zastosowanie dźwigni na nogę
9. Chwyty transportowe
prowadzenie przeciwnika przez wykonanie dźwigni łokciowej na własnym przedramieniu z trzymaniem za jego głowę
prowadzenie przeciwnika stosując dźwignię na jego nadgarstek zgięty przed sobą (chwyt damski - te-kubi-kansetsu) dwie wersje
10. Obrona przed duszeniem (z przodu)
przez uchwycenie i wyginanie palców rak przeciwnika (gyaku-yubi)
11. Obrona przed uderzeniem głową ( z przodu)
przez uderzenie łokciem w twarz przeciwnika wraz z zejściem z bok i kopnięciem (mawashi-geri)
12. Obrona przed ciosem pięścią (z przodu)
przez wykonanie dźwigni łokciowej pod pachą jedną ręką a drugą chwytając przeciwnika za gardło wraz z obaleniem
13. Obrona przed ciosem nożem (z góry)
przez uchwycenie w obie dłonie ręki przeciwnika oraz wykonanie dźwigni łokciowej (waki-gatame)
14. Obrona przed zagrożeniem pistoletem (z tyłu)
przez wykonanie obrotu i dźwigni łokciowej pod pachą
15. Obrona przed ciosem nożem z góry, z dołu, z boku, na odlew, na wprost za pomocą wykorzystania znanych technik
IV Ne-waza kumite
30 min. wolnej walki

V Test sprawności
1. Pompki na pięciu palcach (chłopcy 50, dziewczyny 35)
2. Pompki na trzech palcach (chłopcy 35, dziewczyny 20)
3. Pompki na pięściach (chłopcy 65, dziewczyny 35)
4. Skrętoskłony (chłopcy 80, dziewczyny 35)
5. Przysiady (chłopcy 65, dziewczyny 45)
6. Przysiady na jednej nodze (chłopcy 19, dziewczyny 5)
7. Przeskoki nad klęczącym partnerem (chłopcy 20, dziewczyny 15)
8. Przeskoki przez pas trzymany oburącz (chłopcy 6, dziewczyny 3)
9. Podciąganie na drążku w zwisie (chłopcy 6, dziewczyny 2)

VI Akrobatyka (kyokugei)
"kołyska" w przód z postawy stojącej z rękami trzymanymi na plecach (przez pośrednie wykonanie klęku)


Na stopień 1 kyu - pas brązowy

Co najmniej siedem lat systematycznego treningu ju jitsu.Ukończony kurs instruktora. Samodzielne prowadzenie zajęć w sekcji lub pomocnik,asystent instruktora.
Wymagana liczba konsultacji(4 wyjazdowe),obozów(1 od ostatniego egzamiu),zawodów na 1 kyu(decyzja egzaminatora)
Umiejętność objaśniania technik z zakresu od 10 kyu do 2 kyu

Okres oczekiwania na dopuszczenie do egzaminu technicznego nie może być krótszy jak 3 i pół roku od zaliczenia na 2 kyu.

I Podstawowe wiadomości i umiejętności

1. Teoria:
Prawne aspekty wykorzystania technik ju-jitsu (pozostawienie osoby w niebezpieczeństwie utraty życia, użycie w bójce niebezpiecznego narzędzia).Wymień trzy starojapońskie szkoły ju jitsu i omów jedną.Kto to był Akyama Shirobei Yoshitoki.Wymień władze i strukturę PAJJ.

1. Nage-waza (rzuty)

ura nage(kontrtzut w tył za siebie-kontra na wejście do rzutu np.:o goshi)
kami-basami (rzut za pomocą nożyc kraba)
harai goshi gaeshi (kontratak na rzut harai goshi)
hane-goshi(sprężynujący rzut biodrowy za pomocą przyłożenia ugiętej nogi)
ushiro-goshi(kontra na kopnięcie z poderwaniem atakującego w górę)+zastosowanie
sode-tsuri-komi-goshi(rzut przez wyniesienie biodrem i uchwytem za rękaw)
sasae-tsuri-komi-aschi(rzut przez”złowienie”-wychylenie,podcięcie)

2. Kopnięcia
Jodan uchi haisoku geri
Oroshi uchi kakato geri
Oroshi soto kakato geri
Tobi yoko geri
Ushiro yoko geri (jodan, chudan, gedan)

3. Uderzenia
Ryutoken tsuki jodan / chudan
Nakayubi ippon ken jodan/chudan
Oyayubi ippon ken jodan/chudan

4. Bloki
Kake uke (jodan)
Chudan haito uchi uke

II Techniki ju-jitsu

1. Uwalnianie głowy z uchwytu pod pachą (gdy przeciwnik stoi naprzeciw)
przez poderwanie jego nóg rękami (morote-geri) i wykonanie dźwigni na stopę pod pachą
2. Uwalnianie się z uchwytu za włosy
przez wykonanie dźwigni na staw łokciowy
3. Uwalnianie się z chwytów za ubranie

(z chwytu oburęcznego z przodu)
przez zbicie uchwytu ramieniem z góry, kontratak łokciem przeciwnej ręki w tułów przeciwnika

(z chwytu jedną ręką od tyłu)
przez wykonanie obrotu i kopnięcie w tułów przeciwnika
4. Obrona w pozycji leżącej tyłem przed przeciwnikiem stojącym
przez kopnięcie stopą w brodę przeciwnika zbliżającego się od strony głowy
przez obalenie przeciwnika w tył chwytem za nogę i pchnięciem nogą w biodro
przez kopnięcie stopą w kolano przeciwnika z zahaczeniem drugą stopą od wewnątrz
5. Obrona przed kopnięciem
(ushiro-geri) zejście w bok oraz poderwanie nogi w górę i kontratak
(yoko-geri) zbicie nogi w przód i kontratak kansetsu-geri sokuto
6. Chwyty transportowe
prowadzenie przeciwnika przez wykonanie dźwigni łokciowej na własnym karku
obrócenie przeciwnika za pomocą młynka, oparcie go na biodrze, wychylenie go w tył i prowadzenie przy pomocy chwytu duszącego przedramieniem
jak w końcowej fazie w/w chwytu, gdy przeciwnik jest duszony i wychylony w tył, opanowanie jego lewej ręki a następnie prawej (odciągnięcie ich w tył i zaciągnięcie rak do związania ich)
prowadzenie przeciwnika za pomocą chwytu kelnerskiego
prowadzenie przeciwnika gdy ma on zgiętą rękę do góry za pomocą dźwigni nadgarstkowej
7. Chwyty rewizyjne
rewidowanie pod ścianą - cztery sposoby
obalenie przeciwnika za pomocą chwytu kote-gaeshi do leżenia na brzuchu przez dźwignię łokciową, wyprostowanie rak
8. Obrona przed duszeniem (z przodu przy ścianie)
przez naciśnięcie końcami palców dłoni w tchawicę i kontratak
przez uderzenie tsuki w brzuch przeciwnika oraz założenie dźwigni z wykręceniem ręki na plecy do uchwytu transportowego trzymając drugą rękę za szczękę przeciwnika
9.Obrona przed duszeniem (gdy przeciwnik stoi z tyłu i dusi przedramieniem)
przez cios łokciem w brzuch przeciwnika i wykonanie rzutu
10. Obrona przed uderzeniem głową (z przodu)
przez wykonanie rzutu w tył przez siebie
przez uderzenie oburącz z góry w głowę przeciwnika
przez zejście w bok i kopnięcie oroshi kakato geri
11. Obrona przed ciosem nożem
(na odlew)
przez zejście w bok i wykonanie dźwigni łokciowej na swoim korpusie z równoczesnym duszeniem przeciwnika przedramieniem drugiej ręki
(z boku)
przez zastosowanie rzutu
(z góry)
przez zejście w bok i wykonanie chwytu duszącego z tyłu i obalenie przeciwnika
(z góry z chwytem za ubranie - z przodu)
przez wykonanie dźwigni łokciowej na rękę trzymającą ubranie
( z przodu)
przez obalenie przeciwnika w tył za pomocą dźwigni kote-gaeshi
przez zbicie ręki trzymającej nóż za pomocą kopnięcia i kontratak aż do obalenia przeciwnika
12. Obrona w leżeniu na plecach gdy przeciwnik usiłuje nas dusić - pięć technik
13. Obrona przed zagrożeniem pistoletem (z przodu, z tyłu, z boku) po dwie techniki
14. Techniki obronne - kontratakujące z użyciem tonfy lub kija
w obronie przed atakiem nożem, kijem, pięścią, kopnięciem, duszeniem
15. Obrona przed ciosem kijem (z góry, z boku, na odlew, przed pchnięciem) - co najmniej po dwie techniki z wykorzystaniem kontrataku
16. Wprowadzanie do pomieszczenia przez drzwi osoby, która stawia opór zapierając się rękami o futrynę - co najmniej dwie techniki
17. Umiejętność podnoszenia opornego z podłoża
18. Oderwanie opornego trzymającego się np., siatki
19. Wolna interpretacja wybranych technik i kombinacji przed atakiem dwóch przeciwników - co najmniej po trzy techniki
20. Dowolne zastosowanie poznanych technik w obronie przed nożem,kijem(atak z góry,z dołu,z boku,na odlew,na wprost)

Wybrane kata z kijem – interpretacja
Pełna kombinacja chwytów transportowych ułożona w kata

IV Ne-Waza kumite

35 minut wolnej walki

V Test sprawności
1. Pompki na pięciu palcach (chłopcy 60, dziewczyny 40)
2. Pompki na trzech palcach (chłopcy 40, dziewczyny 25)
3. Pompki na dwóch palcach (chłopcy 10, dziewczyny 5)
4. Pompki na pięściach (chłopcy 70, dziewczyny 40)
5. Skrętoskłony (chłopcy 100, dziewczyny 80)
6. Przysiady (chłopcy 80, dziewczyny 55)
7. Przysiady na jednej nodze (chłopcy 14, dziewczyny 8)
8. Przeskoki nad klęczącym partnerem (chłopcy 30, dziewczyny 20)
9. Przeskoki przez pas trzymany oburącz (chłopcy 8, dziewczyny 4)

10.
Podciąganie się na drążku w zwisie (chłopcy 8, dziewczyny 4)

VI Akrobatyka (kyokugei)
Przerzut w bok – gwiazda
Stanie na rękach (co najmniej 2 sek.)KAŻDY EGZAMINATOR MA PRAWO DO INDYWIDUALNEGO PODEJŚCIA DO OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO EGZAMINU NA DANY STOPIEŃ. POWINIEN JEDNAK PRZESTRZEGAĆ NORM I ZASAD USTALONYCH WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH.