Wymagania Egzaminacyjne Kyokushin Karate1O Kyu

Właściwy sposób noszenia karate-gi oraz pasa. Komplet emblematów(naszywek).

Wiedza o instruktorach, strukturach klubu w jakim ćwiczy kandydat.
Co znaczy karate. Liczenie do 10(japoński)

Etykieta Dojo.

Ćwiczenia rozciągające i kondycyjne.

Pozycje :

Fudo-Dachi, Yoi –Dachi/Heiko-Dachi, Zenkutsu-Dachi,

Uderzenia :

Seiken Morote-Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Seiken-Oi-Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Bloki :

Seiken-Jodan-Uke

Seiken-Mea-Gedan-Barai

Kopnięcia :

Hiza-Ganmen-Geri

Kin-Geri

Kata :

Taikyoku Sono Ichi

Taikyoku-Sono-Ni

Ippon Kumite Sono Ichi

Kumite No Waza:

Oi-Ashi, Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, Kosa, Kosa, Oi-Ashi, Okuri-Ashi, Fumi-Ashi, Kosa.

Ćwiczenia :

10 pompek, 10 brzuszków, 10 przysiadów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 Kyu

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 3 miesiące.

Znaczenie Kyokushinkai. Samodzielne wiązanie pasa.

Pozycje:

Sanchin-Dachi, Kokutsu-Dachi

Uderzenia:

Seiken-Ago-Uchi ( migi, hidari )

Seiken-Gyaku-Tsuki (Jodan-Chudan-Gedan)

Bloki:

Seiken-Chudan-Uchi-Uke

Seiken-Chudan-Soto-Uke

Kopnięcia:

Chusoku -Chudan-Mae-Geri

Kata:

Taikyoku-Sono-San

Ippon Kumite Sono Ni

Ćwiczenia:

15 pompek, 15 brzuszków, 15 przysiadów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Kyu

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 3 miesiące.

Umiejętność składania karate-gi. Wiedza o strukturach krajowych kyokushinkai.

Pozycje:

Kiba-Dachi

Uderzenia:

Seiken-Tate-Tsuki (Jodan- Chudan-Gedan)

Seiken-Jun- Tsuki (Jodan- Chudan-Gedan).

Seiken-Shita-Tsuki

Bloki:

Seiken-Morote-Chudan-Uchi-Uke

Seiken-Chudan-Uchi-Uke-Gedan-BaraiKopnięcia:

Chusoku -Jodan-Mae-Geri

Kata:

Sokugi Taikyoku Sono Ichi

Sanbon Kumite

Kumite:

Jiyu-Kumite: 5 rund

Ćwiczenia:

20 pompek, 20 brzuszków, 20 przysiadów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Kyu

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 3 miesiące.

Pozycje:

Neko-Ashi-Dachi

Uderzenia:

Tettsui-Oroshi-Ganmen-Uchi

Tettsui-Komekami -Uchi

Tettsui-Hizo-Uchi

Tettsui-Mae-Yoko-Uchi (Jodan-Chudan- Gedan)

Tetsui-Yoko-Uchi (Jodan-Chudan-Gedan)

Bloki:

Seiken-Mawashi-Gedan-Barai

Shuto-Mawashi -Uke

Kopnięcia:

Chusoku -Mae-Keage,

Teisoku -Soto- Mawashi-Keage

Haisoku- Uchi -Mawashi-Keage

Sokuto-Yoko-KeageKata:

Pinan Sono Ichi

Sokugi Taikyoku Sono Ni

Techniki oddychania:

Nogare

Kumite:

Jiyu-Kumite: 6 rund

Ćwiczenia:

25 pompek, 25 brzuszków, 25 przysiadów

10 pompek na 5 palcach (dłoniach)-zmiana na 5 palców-wyprost nóg i utrzymanie 10 sekund

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 Kyu

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 3 miesiące. Udział w zawodach kyokushin co najmniej jeden raz od poprzedniego egzaminu.

Pozycje:

Tsuru-Ashi-Dachi

Uderzenia:

Uraken-Ganmen-Uchi

Uraken-Sayu-Ganmen-Uchi

Uraken-Ganmen-Oroshi-Uchi

Uraken-Mawashi-Uchi

Uraken-Hizo-Uchi

Nihon-Nukite( Me-Tsuki )

Yohon-Nukite (Jodan- Chudan)

Bloki:

Seiken-Juji-Uke (Jodan-Gedan)

Kopnięcia:

Gedan-Mawashi-Geri (Haisoku - Chusoku)

Kansetsu-Geri (Sokuto)

Chudan-Yoko-Geri (Sokuto)

Kata:

Pinan sono Ni

Sokugi Taikyoku Sono San

Kumite:

Jiyu-Kumite: 8 rund

Ćwiczenia:

35 pompek, 35 brzuszków, 35 przysiadów

15 pompek na 4 palcach -zmiana na 5 palców-wyprost nóg i utrzymanie 10 sekund

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 Kyu

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 3 miesiące. Udział w zawodach kyokushin co najmniej jeden raz od poprzedniego egzaminu.

Pozycje:

Moro-Ashi-Dachi

Uderzenia:

Shotei-Uchi (Jodan-Chudan-Gedan)

Jodan-Hiji-Ate

Bloki:

Shotei-Uke (Jodan-Chudan-Gedan)

Kopnięcia:

Chudan-Mawashi-Geri ( Haisoku, Chusoku)

Ushiro-Geri

Kata:

Pinan Sono San

Pinan Sono Yon

Taikyoku Sono Ichi Ura

Kumite:

Jiyu-Kumite: 10 rund

Ćwiczenia:

40 pompek, 40 brzuszków, 40 przysiadów

10 pompek na 3 palcach- zmiana na 5 palców-wyprost nóg i utrzymanie 15 sekund

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 Kyu

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 3 miesiące. Udział w zawodach kyokushin co najmniej dwa razy, seminariach, obozach jeden raz od poprzedniego egzaminu. Wiedza o strukturach międzynarodowych kyokushinkai.

Pozycje:

Musubi-Dachi , Uchi-Hachiji-Dachi,

Uderzenia:

Shuto-Sakotsu-Uchi

Shuto-Ganmen-Uchi

Shuto-Uchikomi

Shuto-Hizo-Uchi

Shuto-Jodan-Uchi-Uchi

Bloki:

Shuto-Jodan-Uchi-Uke

Shuto-Jodan-Uke

Shuto-Chudan-Uchi-Uke

Shuto-Chudan-Soto-Uke

Shuto-Mae-Gedan-Barai

Shuto-Mae-Mawashi-Uke

Kopnięcia:

Jodan -Yoko-geri

Jodan-Mawashi- Geri (Chusoku, Haisoku)

Jodan -Ushiro-Geri

Renraku:

Mae geri, Chudan gyaku tsuki, Chudan soto uke,Mae gedan barai,Chudan gyaku tsuki

Kata:

Sanchin –No- Kata

Taikyoku Sono Ni Ura

Taikyoku Sono san Ura

Kihon Kata Ichi

Kumite:

Jiyu-Kumite: 12 rund

Ćwiczenia:

50 pompek, 50 brzuszków, 50 przysiadów

15 pompek na 3 palcach- zmiana na 5 palców-wyprost nóg i utrzymanie 15 sekund

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Kyu

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 6 miesięcy. Udział w zawodach kyokushin co najmniej dwa razy, seminariach, obozach jeden raz od poprzedniego egzaminu.

Pozycje:

Kake-Dachi , Heisoku-Dachi

Uderzenia:

Chudan-Hiji-Ate

Chudan-Mae-Hiji-Ate

Age-Hiji-Ate (Jodan-Chudan)

Ushiro-Hiji-Ate

Oroshi-Hiji-Ate

Bloki:

Shuto-Juji-Uke (Jodan-Gedan)

Kopnięcia:

Mae-Kakato-Geri (Jodan-Chudan-Gedan)

Ago-Geri

Renraku:

Mae geri,Yoko geri,Ushiro geri,Chudan gyaku tsukiKata:

Pinan-Sono-Go

Kichon Kata Ni

Kumite:

Jiyu-Kumite: 14 rund

Ćwiczenia:

55 pompek, 55 brzuszków, 55 przysiadów

10 pompek na 2 palcach -zmiana na 5 palców-wyprost nóg i utrzymanie 20 sekund

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 Kyu

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 6 miesięcy. Udział w zawodach, seminariach kyokushin co najmniej dwa razy, obozach jeden raz od poprzedniego egzaminu.

Uderzenia:

Hiraken-Tsuki (Jodan-Chudan)

Hiraken-Oroshi-Uchi

Hiraken-Mawashi -Uchi

Haisho (Jodan-Chudan)

Age-Jodan-Tsuki

Bloki:

Koken-Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Kopnięcia:

Tobi-Nidan-Mae-Geri + 30 cm

Tobi-Mae-Geri + 30 cm

Renraku:

Back In (cofnięcie) Gedan barai, forward with (naprzód z) Ago uch and Gyaku tsuki, one step (jeden krok) Mae geri (Oi ashi)Mawashi geri, Ushiro geri, Gedan barai, Gyaku tsuki

Kata:

Gekisai-Dai

Tsuki-No-Kata

Pinan Sono Ichi Ura

Kumite:

Jiyu-Kumite: 18 rund

Ćwiczenia:

60 pompek, 60 brzuszków, 60 przysiadów

20 pompek na 5 palcach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Kyu

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 12 miesięcy. Udział w zawodach kyokushin, seminariach co najmniej dwa razy, obozach jeden raz od poprzedniego egzaminu.

Uderzenia:

Ryutoken-Tsuki (Jodan, Chudan)

Nakayubi-Ippon-Ken (Jodan, Chudan),

Oyayubi-Ippon-Ken (Jodan, Chudan)

Bloki:

Kake-Uke (Jodan,Chudan)

Chudan- Haito-Uchi-Uke

Kopnięcia:

Haisoku -Jodan-Uchi-Mawashi-Geri,

Oroshi-Uchi-Kakato-Geri,

Oroshi-Soto-Kakato-Geri,

Tobi-Yoko-Geri + 30 cm

Renraku:

A: Oi tsuki,Gyaku tsuki,Oi tsuki,Shita tsuki

B: Mawashi geri (Oi ashi), Oi tsuki, Gyaku tsuki, Mawashi geri (Ushiro ashi)

Kata:

Yantsu,

Geki Sai Sho

Pinan Sono Ni Ura

Kumite:

Jiyu-Kumite: 20 rund

Ćwiczenia:

3 x 25 pompek,

3 x 25 brzuszków,

3 x 25 przysiadów,

20 pompek na 3 palcach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shodan (Tytuł - Sempai)

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 24 miesiące. Ukończone 18 lat. Udział w zawodach kyokushin, seminariach, obozach co najmniej dwa razy od poprzedniego egzaminu. Uczestniczenie w obozach jako instruktor. Dodatkowo, minimum jeden obóz międzynarodowy na rok przed egzaminem od uzyskania 1 kyu. Wiedza o samoobronie. Posiadać list rekomendacyjny od kierownika Dojo.

Uderzenia:

Morote-Haito-Uchi (Jodan-Chudan)

Haito-Uchi (Jodan-Chudan, Gedan)

Bloki:

Mae-Sune-Uke

Uchi-Sune-Uke

Soto-Sune-Uke

Morote-Kake-Uke (Jodan,Chudan)

Haito-Uchi-Uke

Kopnięcia:

Kake-Geri-Kakto (Jodan, Chudan)

Kake-Geri-Chusoku (Jodan,Chudan)

Ushiro-Mawashi-Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Tobi-Ushiro-Geri

Tobi-Ushiro-Mawashi-Geri

Tobi Mawashi-Geri

Renraku:

Mawashi geri,Ushiro mawashi geri,Jodan mae geri,Mawashi geri,Ushiro mawashi geri

Kata:

Tensho, Saiha, Pinan sono San ura, Pinan sono Yon ura, Pinan Sono Go ura

Kumite:

Jiyu-Kumite: 25 rund

Tameshiwari:

1. obowiązkowe

2. dowolne (wybór kandydata)

Ćwiczenia:

4 x 40 pompek,

4 x 40 brzuszków,

4 x 40 przysiadów,

30 pompek na 2 palcach,

30 przeskoków(z przysiadu)nad klęczącym partnerem,

5 przeskoków(stojąc)nad kijem lub pasem w przód i tył

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nidan (Tytuł - Sempai)

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 36 miesiące. Ukończone 22 lata. Udział w zawodach kyokushin, seminariach, obozach co najmniej dwa razy od poprzedniego egzaminu. Dodatkowo, minimum jeden obóz międzynarodowy na rok przed egzaminem od uzyskania Shodan. Ukończony kurs instruktora. Ukończony kurs sędziego krajowego. Uczestniczyć w klubowej komisji egzaminacyjnej.

Uderzenia:

Toho-Uchi (Jodan)

Keiko-Uchi

Ippon-Nukite-Jodan

Bloki:

Hiji-Uke (Chudan)

Shotei-Morote-Gedan-Uke

Shuto-Morote-Gedan-UkeKopnięcia:

Age- Ushiro-Kakato- Geri

Kata:

Seipai, Seienchin

Kumite:

Jiyu-Kumite: 35 rund

Tameshiwari:

1. Obowiązkowe

2. Dowolne (do wyboru)

Ćwiczenia:

5 x 40 pompek,

5 x 40 brzuszków,

5 x 40 przysiadów,

40 pompek na 2 palcach,

50 przeskoków(z przysiadu) nad klęczącym partnerem

7 przeskoków(stojąc)nad kijem lub pasem w przód i tył

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sandan (Tytuł - Sensei)

Minimalny odstęp czasu pomiędzy tym i poprzednim egzaminem przy co najmniej 2 treningach w tygodniu wynosi 48 miesięcy. Ukończone 32 lata. Udział w seminariach kyokushin, obozach co najmniej dwa razy od poprzedniego egzaminu. Dodatkowo, minimum dwa obozy międzynarodowe na rok przed egzaminem od uzyskania Nidan. Ukończony kurs sędziego międzynarodowego oraz sędziowanie zawodów międzynarodowych. Kurs sędziego głównego maty. Regularne uczestnictwo w zawodach jako sędzia. Posiadać list rekomendacyjny od Prezydenta Krajowego. Posiadać licencję egzaminatora klubowego.

Kandydat powinien także posiadać certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy, którego kopię należy przesłać wraz z aplikacją na stopień.

Kata:

Garyu , Kanku, Sushiho

Kandydat powinien przedstawić własne kata składające się z minimum 30 kroków, kopia zapisu kata musi zostać przesłana co najmniej na 3 miesiące przed egzaminem.

Kumite:

Jiyu-Kumite: 50 rundTameshiwari:

1. Obowiązkowe

2. Dowolne (do wyboru)

Ćwiczenia:

5 x 50 pompek,

5 x 50 brzuszków,

5 x 50 przysiadów,

50 pompek na 2 palcach,

2 x 40 przeskoków(z przysiadu) nad klęczącym partnerem

10 przeskoków(stojąc)nad kijem lub pasem w przód i tył

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yondan (Tytuł - Sensei)

Ukończone 38 lat. Udział w seminariach kyokushin, obozach co najmniej trzy razy od poprzedniego egzaminu. Dodatkowo, minimum trzy obozy międzynarodowe na rok przed egzaminem od uzyskania Sandan. Regularne uczestnictwo w zawodach jako sędzia krajowy i międzynarodowy. Kandydat powinien posiadać certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy, którego kopię należy przesłać wraz z aplikacją na stopień. Kandydat musi być w stanie nauczać na poziomie międzynarodowym. Posiadać list rekomendacyjny od Prezydenta Krajowego. Przeprowadzić egzamin(w komisji)międzynarodowej.

Kata:

Kandydat musi przedstawić własne kata składające się z minimum 30 kroków, kopia zapisu kata musi zostać przesłana co najmniej na 5 miesięcy przed egzaminem.

Kumite:

Jiyu-Kumite: 50 rundStyczeń 2014 r.