NASZE SEKCJENasz klub prowadzi kilka sekcji na terenie całej Bydgoszczy. W zależności od tego, kiedy zaistniała dana sekcja, prowadzone są w niej grupy na określonym poziomie zaawansowania. Najwcześniej powstały sekcje w SP nr.17 na ul. Berlinga 17 (Fordon) i ZSz nr 23 na ul. Nakielskiej 273 (Miedzyń), dlatego też aktualnie ćwiczą tam osoby z najdłuższym stażem i posiadające najwyższe stopnie. Nie znaczy to jednak, że nie ma tam grup początkujących.

Poniżej wymienione zostały miejsca, w których są prowadzone sekcje,
godziny zajęć, rodzaje grup i instruktorzy prowadzący treningi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP nr.17 ul.Gen.A.E.Fieldorfa"Nila"17 (dawna ul.Berlinga) (Fordon)

grupa początkująca poniedziałek 19:00-20:30 i piątek 19:00-20:30

prowadzący : sempai Romaric Abdoul

grupa średnio-zaawansowana i zaawansowana poniedziałek 19:00-20:30 i
piątek 19:00-20:30

prowadzący : sensei Maciej Tomczak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coll.Salesianum ul.Pod Reglami 1 (Fordon)

grupa początkująca poniedziałek i środa 17:00-18:00

grupa średnio-zaawansowana poniedziałek i środa 18:00-19:00

prowadzący : sempai Romaric Abdoul

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZSz nr.23 ul.Nakielska 273 (Miedzyń)

grupa początkująca wtorek i czwartek 19:00-20:00

prowadzący : sempai Sławomir Wilcz

grupa średnio-zaawansowana i zaawansowana wtorek i czwartek 19:00-20:40

prowadzący : sensei Maciej Tomczak

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZSz nr.16 ul.Koronowska 74 (Czyżkówko)

grupa początkująca wtorek i czwartek 17:30-18:30

prowadzący : sempai Bartosz Olakowski,Bartłomiej Kamiński

grupa średnio-zaawansowana wtorek i czwartek 17:30-18:30

prowadzący : sensei Maciej Tomczak

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP nr.14 ul.Żmudzka 12 (Bartodzieje)

grupa początkująca poniedziałek 16:30-17:30, środa 17:15-18:15

grupa średnio-zaawansowana i zaawansowana poniedziałek 17:30-18:30,
środa 17:30-18:30(przyszły rok szkolny 2018/19 zmiana na 18:15-19:15)

prowadzący : sensei Maciej Tomczak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP nr.9 ul. Bora Komorowskiego 2 (Fordon)

grupa początkująca  środa 15:45-16:45 i piątek 17:30-18:30

prowadzący : sensei Maciej Tomczak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP nr.10 ul.Śląska 7 (Okole)

grupa początkująca wtorek i czwartek 17:30-18:30

prowadzący : sempai Robert Jaruszewski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP nr.20 ul.Grabowa 4 (Leśne)

grupa początkująca poniedziałek i środa 17:30-18:30

prowadzący :  sempai Robert Jaruszewski

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZSz nr.22 ul.Opławiec 157 (Opławiec)

grupa początkująca wtorek i czwartek 17:00-18:00
(możliwa zmiana godziny 17:30-18:30?)

prowadzący : sempai Robert Jaruszewska